Đây là công cụ Đánh giá hồ sơ trực tuyến hoàn toàn miễn phí của Định cư GOG.
Căn cứ vào các câu trả lời của khách hàng, chuyên viên sẽ thẩm định hồ sơ và đề xuất Chương trình định cư Châu Âu phù hợp. Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin chi tiết nhất để có kết quả đánh giá chính xác.

  • Thông tin cá nhân
  • Nhu cầu, mục đích
  • Khả năng tài chính

Thông tin cá nhân

Nhu cầu, mục đích chính

Vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin bên dưới


Khả năng tài chính